قالیشویی ستاره شهر ابتدای صفحه
www.iranbastancarpet.ir

تضمین خدمات

با توجه به سابقه درخشان و جایگاه معتبر قالیشویی ستاره شهر که رضایتمندی مشتریان وفادارش موید این ادعاست و با عنایت به تحقق اصول ارزشمند شستشو و خدمات جانبی خود را که توسط متخصصین کارآمد، متبحر و با تجربه انجام می گیرد، به مدت 5 روز گارانتی نموده و اذعان می دارد، خواست و سلیقه شخصی شما در اولویت بوده و پاسخگو بودن نسبت به اعمال روش ها و نوع خدمات، اصل تفکیک ناپذیر از اهداف ما می باشد. امیدواریم با شناسایی روش ها و طراحی شیوه های جدیدستاره شهردر قالیشویی استاره شهر، قادر به ارائه خدماتی فراتر از حد انتظار شما بوده و وظیفه خود را با ایجاد یک واحد نمونه، در حد توان به انجام برسانیم.
مشتری گرامی کارخانه قالیشویی ستاره شهر تضمین مینماید که دریافت وجه تنها در صورت رضایت شما از کیفیت خدمات انجام شده صورت می پذیرد.