قالیشویی ستاره شهر
www.iranbastancarpet.ir

تمام مشتریانی که از طریق سایت یا کانال قالیشویی ستاره شهر اقدام به دریافت سرویس نمایند دارای 10% تخفیف
می باشند.